Czym zajmuje się neurologopeda:

Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i  okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym. Ponadto neurologopeda zajmuje się  diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

Czym zajmuje się logopeda:

• Profilaktyka logopedyczna (kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, by nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień w tym zakresie),
• Diagnoza i terapia mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w przypadkach:

- dyslalii (wad wymowy),
- opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
- jąkania i innych niepłynności mowy,
- oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),
- dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu),
- afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu),
- zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
- problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
- rozszczepu wargi i podniebienia,
- laryngektomii (całkowite wycięcie krtani),
- deformacji mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej,
- dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
- zaburzeń głosu,
- bililingwizmu (problemy dwujęzyczności),
- dysleksji rozwojowej,
- zaburzeń otępiennych,
- schizofazji (zaburzeń mowy spowodowanych chorobami psychicznymi).